Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 r.

 

Data

Wydarzenie

1.

2 września 2019 r.

godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  2019/2020.

2.

 24 września 2019 r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II i III

17.00 klasy I:

- spotkanie w górnej sali z dyrekcją, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

17.00 klasy II:

- spotkanie z wychowawcami w klasach

18.00 klasy III:

- spotkanie w górnej sali z dyrekcją, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach.

3.

14 października 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

4.

8 listopada 2019 r.  

Dzień Patrona, Święto Niepodległości i ślubowanie klas I.

5.

 29 listopada 2019 r.

Wyniki procentowe osiągnięć edukacyjnych - informacja dla rodziców w dzienniku elektronicznym.

6.

23-31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

7.

7 stycznia 2020 r. 

godz. 16.00

godz. 18.00

Klasyfikacja śródroczna (rada pedagogiczna)

Spotkanie z rodzicami.

8.

Od 13 stycznia 2020 r.

Rozpoczęcie II okresu.

9.

styczeń/luty 2020 r.

Matury próbne (z przedmiotów deklarowanych na maturze)

10.

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe.

11.

 24 marca 2020 r.

Proponowane oceny niedostateczne klas III i poinformowanie rodziców i uczniów (pisemne potwierdzenie rodzica lub pełnoletniego ucznia)

12.

do 13 kwietnia 2020 r.

Proponowane pozostałe oceny dla klas III.

13.

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14.

15 - 16 kwietnia 2020 r.

Termin składania podań o przeprowadzenie egzaminu w celu uzyskania wyższej niż proponowana oceny dla klas III (w sekretariacie).

15.

17 - 20 kwietnia 2020 r.

Egzaminy weryfikujące.

16.

21 kwietnia 2020 r.

Rada klasyfikacyjna klas III.

17.

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego klas III.

18.

 

 

 

4 maja 2020 r. PN.

5 maja 2020 r. WT.

6 maja 2020 r. ŚR.

7 maja 2020 r. CZW.

8 maja 2020 r. PT.

11 maja 2020 r. PN.

12 maja 2020 r. WT.

13 maja 2020 r. ŚR.

14 maja 2020 r. CZW.

15 maja 2020 r. PT.

18 maja 2020 r. PN.

 

19 maja 2020 r. WT.

20 maja 2020 r. ŚR.

********

7 – 25 maja 2020 r.

4 – 22 maja 2020 r.

*****************

1 – 6 czerwca 2020 r.

1 -19 czerwca 2020 r.

*****************

25 sierpnia 2020 r. WT. godz. 9.00

24 - 25 sierpnia 2020 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego:

  godzina 9.00            godzina 14.00

- język polski (pp)         - język polski (pr)

- matematyka (pp)        - język łaciński, kultura antyczna (pp, pr)

-język angielski (pp)     - język angielski (pr)

- matematyka (pr)         - filozofia (pp, pr)

- biologia (pp, pr)           - wos (pp, pr)

- chemia (pp, pr)            - informatyka (pp, pr)

- język niemiecki (pp)     - język niemiecki (pr)

- geografia (pp, pr)          - historia sztuki (pp, pr)

- język rosyjski (pp)         - język rosyjski (pr)

- język francuski (pp)       - język francuski (pr)

- fizyka i astronomia (pp) - historia (pp, pr)

- fizyka i astr./fizyka (pr)

- język hiszpański (pp)     - język hiszpański (pr)

- język włoski (pp)            - język włoski (pr)

****************

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych.

******************************************

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

******************************************

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

19.

11 maja – 15 maja 2020r.

Diagnoza w klasach I z: matematyki, języka polskiego i języków obcych

oraz z przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania w klasach II.

20.

26 maja 2020 r.

Proponowane oceny niedostatecznych dla I i II klas i poinformowanie rodziców uczniów.

21

9 czerwca 2020 r.

godz. 17.30

Konsultacje dla rodziców (potwierdzenie o ocenach niedostatecznych).

22.

do 15 czerwca 2010 r.

Proponowane pozostałe oceny dla I i II klas.

23.

17 – 18 czerwca 2020 r.

Termin składania podań o przeprowadzenie egzaminu w celu uzyskania wyższej niż proponowana oceny (w sekretariacie).

24.

19 - 22 czerwca 2020 r.

Egzaminy weryfikujące.

25.

23 czerwca 2020 r., godz. 16.00

Rada klasyfikacyjna klas I- II.

26.

26 czerwca 2020 r., godz. 9.00

Zakończenie roku szkolnego klas I-II.

27.

3 lipca 2020 r., godz. 10.00

Odbiór świadectw dojrzałości.

28.

25 - 27 sierpnia 2020 r., godz. 09.00

Egzaminy poprawkowe uczniów klas I, II, III.

29.

11 września 2020 r., godz. 10.00

Wydanie świadectw ukończenia szkoły i dojrzałości z sesji poprawkowej.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Dz.U.2010 nr 186 poz.1245):

8 listopada 2019 r. - Dzień Patrona

2 i 3 stycznia 2020 r.

4, 5, 6 maja 2020 r. (matury pisemne)

12 czerwca 2010 r. (za drzwi otwarte w sobotę)

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok