Kalendarz roku szkolnego
3 września 2018 r. godz. 9.00
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
25 września 2018 r.
17.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1.
spotkanie w górnej sali z dyrekcją, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach
17.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas 2.
spotkanie z wychowawcami w klasach
18.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas 3.
spotkanie w górnej sali z dyrekcją, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach
12 października 2018 r.
Dzień Edukacji Narodowej
9 listopada 2018 r.
Dzień Patrona, Święto Niepodległości i ślubowanie klas I.
30 listopada 2018 r.
Wyniki procentowe osiągnięć edukacyjnych - informacja dla rodziców w dzienniku elektronicznym.
23-31 grudnia 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna.
8 stycznia 2019 r.
godz. 15.30 klasyfikacja śródroczna (rada pedagogiczna)
godz. 17.30 spotkanie z rodzicami (klasyfikacja śródroczna).
styczeń/luty 2019 r.
Matury próbne OKE (z przedmiotów deklarowanych na maturze)
14-27 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe.
26 marca 2019 r. godz. 17.30
Proponowane oceny klas III i poinformowanie rodziców i uczniów (pisemne potwierdzenie rodzica lub pełnoletniego ucznia).
18-23 kwietnia 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna.
9-10 kwietnia 2019 r.
Termin składania podań o przeprowadzenie egzaminu w celu uzyskania wyższej niż proponowana oceny dla klas III (w sekretariacie).
12, 15 kwietnia 2019 r.
Egzaminy weryfikujące.
16 kwietnia 2019 r.
Rada klasyfikacyjna klas III.
26 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego klas III.

Część pisemna egzaminu maturalnego

6 maja 2019 r. PN
9.00 - język polski (pp)
14.00 - język polski (pr)
7 maja 2019 r. WT
9.00 - matematyka (pp)
14.00 - język łaciński, kultura antyczna (pp, pr)
8 maja 2019 r. ŚR
9.00 -język angielski (pp)
14.00 - język angielski (pr)
9 maja 2019 r. CZW
9.00 - matematyka (pr)
14.00 - filozofia (pp, pr)
10 maja 2019 r. PI
9.00 - biologia (pp, pr)
14.00 - wos (pp, pr)
13 maja 2019 r. PN
9.00 - chemia (pp, pr)
14.00 - informatyka (pp, pr)
14 maja 2019 r. WT
9.00 - język niemiecki (pp)
14.00 - język niemiecki (pr)
15 maja 2019 r. ŚR
9.00 - geografia (pp, pr)
14.00 - historia sztuki (pp, pr)
16 maja 2019 r. CZW
9.00 - język rosyjski (pp)
14.00 - język rosyjski (pr)
17 maja 2019 r. PI
9.00 - język francuski (pp)
14.00 - język francuski (pr)
20 maja 2019 r. PN
9.00 - fizyka (pp, pr)
14.00 - historia (pp, pr)
21 maja 2019 r. WT
9.00 - język hiszpański (pp)
14.00 - język hiszpański (pr)
22 maja 2019 r. ŚR
9.00 - język włoski (pp)
14.00 - język włoski (pr)
9 – 22 maja 2019 r.
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego.
6 – 25 maja 2019 r.
Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych.
3 – 8 czerwca 2019 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
3 -19 czerwca 2019 r.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
20 sierpnia 2019 r. ,
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
godz.9.00 20-21 sierpnia 2019 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
20 maja – 31 maja 2019 r.
Diagnoza w klasach I z: matematyki, języka polskiego i języków obcych oraz z przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania w klasach II.
3 czerwca 2019 r.
Proponowane oceny dla I i II klas i poinformowanie rodziców uczniów.
4 czerwca 2019 r. godz. 17.30
Konsultacje dla rodziców (potwierdzenie o ocenach niedostatecznych).
10 – 11 czerwca 2019 r. godz. 17.30
Termin składania podań o przeprowadzenie egzaminu w celu uzyskania wyższej niż proponowana oceny (w sekretariacie).
13 - 14 czerwca 2019 r.
Egzaminy weryfikujące.
17 czerwca 2019 r. (PN) godz. 16.00
Rada klasyfikacyjna klas I- II.
21 czerwca 2019 r. godz. 9.00
Zakończenie roku szkolnego klas I-II.
4 lipca 2019 r. godz. 10.00
Odbiór świadectw dojrzałości.
26- 28 sierpnia 2019 r. godz. 09.00
Egzaminy poprawkowe uczniów klas I, II, III.
11 września 2019 r. godz. 10.00
Wydanie świadectw ukończenia szkoły i dojrzałości z sesji poprawkowej.

Nasza szkoła

Szkoła latem

Nasza szkoła w obiektywie

Wydarzenia

Teatr na Widoku

Wydarzenia w naszej szkole

Jednorazowe i cykliczne
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok