Praktyczna nauka zawodu

Data publikacji:
888.webp

Niecodzienne lekcje odbyli uczniowie klas prawnych. 5 czerwca 2c2 i 3c odwiedziły Sąd Okręgowy w Kaliszu, aby odegrać symulacje rozpraw sądowych. Uczniowie wcielili się w role sędziego, prokuratora, adwokata, ławnika, oskarżonego, świadka oraz biegłego sądowego. Wszystko odbywało się pod fachową opieką Edyty Janiszewskiej, sędziny, która wprowadziła licealistów w meandry procesu karnego i cywilnego.

Uczniowie klasy 2c2 przeprowadzili  rozprawę karną w sprawie o zabójstwo. Sędziami zostali Mateusz Cepak i Julia Starońska. Adwokatem był Mateusz Gruszka, natomiast prokuratorką Małgorzata Lazarek. Odmienne zadanie otrzymali trzecioklasiści, ponieważ przeprowadzili rozprawę sądową o charakterze cywilnym. Sprawie rozwodowej przewodniczył w roli sędziego Michał Stasiak, wspierali go ławnicy Aleksandra Kulawinek i Mateusz Jaźwiec. Pełnomocniczką powódki, Matyldy Szuszkiewicz, była Maja Szczerek, a  adwokatem pozwanego, Mikołaja Krzymińskiego - Marta Nijak. W powierzone role doskonale weszli także: Aleksandra Pyszel (protokolantka), Anna Wawrzyniak i Kamil Kasołka (biegli) oraz świadkowie:  Dagmara Sławińska, Natalia Sobczak i Oliwia Kozioł.

Możliwość przeprowadzenia rozpraw była wyjątkową okazją, aby uczniowie mogli poćwiczyć  umiejętność zadawania pytań, wnioskowania, uważnego słuchania. Wydając wyroki, poznali najważniejsze zasady, którymi kieruje się sąd, czyli bezstronność i rzetelność w rozpatrywaniu spraw. Spotkanie z sędziną, Edytą Janiszewską, umożliwiło zadawanie pytań i uzyskanie odpowiedzi na  pytania dotyczące prawa i procedur sądowych. Przeprowadzone symulacje rozpraw sądowych  pozwoliły licealistom lepiej zrozumieć funkcjonowanie sądu oraz znaczenie poszczególnych profesji prawniczych.

Zdjęcia klasy 3c  wykonał Szymon Długiewicz.