Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu powstała wraz z początkiem funkcjonowania szkoły, czyli 1 września 1992 r. podobnie jak wszystkie pracownie przedmiotowe, powstawała od podstaw. Jej organizację powierzono
mgr Cecylii Olejnik-Bugajnej, długoletniej i doświadczonej bibliotekarce.

Pierwsze lata działalności bibliotecznej to przede wszystkim żmudny i długotrwały proces gromadzenia i opracowywania zbiorów. Batalia o ciągłe powiększanie księgozbioru oraz ofiarne działania i zaangażowanie uczniów, nauczycieli i dyrekcji pozwoliły stworzyć zalążek biblioteki już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły.

Oto jak nietypowo zdobywane były książki i środki finansowe od darczyńców:

Nieprzydatne licealistom dary z księgarń Samorząd sprzedawał na kiermaszach w szkole. Dochód przeznaczał na zakup lektur dla klas pierwszych. Nauczyciele i Samorząd organizowali dyskoteki dla młodzieży, gdzie „biletem wstępu” była książka dla biblioteki. Sekretarz szkoły, Pan Janusz Kubacki, włączył do akcji „Książki dla nowego liceum” kierowców radio-taxi, którzy zwozili dary książkowe od mieszkańców Kalisza. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły robili selekcję swych księgozbiorów i przekazywali zbędne książki do biblioteki. Nauczyciele, wykorzystując własne kontakty z wydawnictwami, zdobywali kolejne dary.

Pani Cecylia Olejnik-Bugajna rozprowadzała przez kilka lat podręczniki szkolne, a uzyskany rabat księgarze „wypłacali” szkole w lekturach i słownikach. Korzystała także z ofert wydawnictw i hurtowni z tanią książką, otrzymując zniżkę od 10 do 15%.

Kolejne lata były dla biblioteki korzystniejsze. Szkoła otrzymała dotację na zakup książek do księgozbioru podręcznego i lektur szkolnych. Obecnie największy udział w uzupełnianiu zbiorów bibliotecznych ma Rada Rodziców, finansująca zakupy niezbędnych uczniom książek, zbiorów specjalnych oraz sprzętu komputerowego.

Biblioteka zajmuje obecnie jedno pomieszczenie, stanowiące wypożyczalnię i czytelnię o powierzchni 50m2oraz zaplecze magazynowe o powierzchni 8m2. Wydzielone zostało także miejsce, stanowiące tzw. „małą pracownię komputerową”. Uczniowie mogą tutaj w każdej chwili skorzystać z pomocy komputera lub przeglądać zasoby Internetu.

Biblioteka posiada blisko 10 tys. woluminów o wartości ponad 83 tys. złotych, ponad 250 jednostek należących do zbiorów specjalnych (kasety video, kasety magnetofonowe, materiały kartograficzne, teki oraz płyty CD i DVD) oraz ponad 700 różnych podręczników i broszur.

Uczniowie mogą korzystać na miejscu z materiałów zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym (słowniki i encyklopedie z zakresu m.in. językoznawstwa, sztuki, historii, biologii i geografii; opracowania, dotyczące historii literatury polskiej; atlasy historyczne i geograficzne). Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli pozostaje także bogaty księgozbiór. Prócz typowych lektur szkolnych znaleźć tu można wiele ciekawych tytułów z zakresu literatury polskiej oraz obcej, a także zbiory poezji i opracowania popularnonaukowe, które
z pewnością przydadzą się podczas rozmaitych zajęć edukacyjnych.

Biblioteka prenumeruje również wiele ciekawych i wartościowych tytułów czasopism. Są one dostępne w czytelni. Lista jest dość długa, więc każdy uczeń z pewnością znajdzie tu coś dla siebie:

Lista prenumerowanych czasopism