Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

­ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego

lp.

data

wydarzenie

1.

4 września 2023 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

 

2.

14 września 2023 r.

(czwartek)

godz. 1630 – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego

 

Spotkania z Rodzicami

-        godz. 1730 – klasy I – spotkanie z dyrekcją szkoły w dsg,                         a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych;

-        godz. 1700 – klasy IV – spotkanie z dyrektorem szkoły w msg, a następnie z wychowawcami klas

w salach lekcyjnych;

-        godz. 1730 – klasy II i III – spotkanie  

z wychowawcami          w salach lekcyjnych

godz. 1900 – spotkanie z Radą Rodziców

 

3.

28 września 2023 r.

(czwartek)

godz. 1630 – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego

 

4.

13 października 2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

5.

10 listopada 2023 r.  

Dzień Patrona, Święto Niepodległości i ślubowanie klas I.

 

6.

30 listopada 2023 r.

godz. 1700 spotkania z Rodzicami.

- klasy I – spotkanie z dyrektorem szkoły-psychoedukacja „Depresja dzieci i młodzieży”,

a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

7.

23 - 31 grudnia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna. (22.12 – Wigilie klasowe)

 

8.

23 stycznia 2024 r. (wtorek)

 

godz. 1700 – zebranie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna)

 

9.

25 stycznia 2024 r.

 

godz. 1700 - 1830 konsultacje z Rodzicami

10.

12 – 25 lutego 2024 r.

Ferie zimowe.

 

11.

od 29 stycznia 2024 r.

Rozpoczęcie II okresu.

 

12.

styczeń/luty 2024 r.

 

Matury próbne z przedmiotów obowiązkowych

i jednego przedmiotu rozszerzonego.

 

13.

22 marca 2024 r.

Proponowane oceny niedostateczne - klasy IV  (potwierdzenie rodzica lub pełnoletniego ucznia poprzez odczytanie wiadomości      w dzienniku elektronicznym).

14.

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

15.

do 15 kwietnia 2024 r.

Proponowane pozostałe oceny dla klas IV.

 

16.

22 kwietnia 2024 r.

Termin wystawienia ocen końcowych i rocznych.

 

17.

23 kwietnia 2024 r.

(wtorek)

godz. 1600 – zebranie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja uczniów  klas IV.

 

18.

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas IV.

 

19.

                                    Część pisemna egzaminu maturalnego:

 

godzina 9.00

godzina14.00

7 maja 2024 r. (wtorek)

język polski (pp)           

----------------

8 maja 2024 r. (środa)

matematyka (pp)          

język łaciński i kultura antyczna – pr

 

9 maja 2024 r. (czwartek)

język angielski (pp)      

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

10 maja 2024 r. (piątek)

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

 

13 maja 2024 r. (poniedziałek)

język angielski – pr

język angielski – dj

filozofia – pr

14 maja 2024 r. (wtorek)

biologia – pr

język rosyjski – pr

 

15 maja 2024 r. (środa)

matematyka – pr

język francuski – pr

 

16 maja 2024 r. czwartek)

chemia – pr

historia muzyki – pr

17 maja 2024 r. (piątek)

geografia – pr

----------------

20 maja 2024 r. (poniedziałek)

język polski – pr

----------------

21 maja 2024 r. (wtorek)

historia – pr

język hiszpański – pr

22 maja 2024 r. (środa)

informatyka – pr

historia sztuki – pr

23 maja 2024 r. (czwartek)

fizyka – pr

język włoski – pr

Część ustna egzaminu maturalnego

 

od 11 do 16 maja

(z wyjątkiem 12 maja)

oraz od 20 do 25 maja

język polski

języki obce nowożytne

 

Terminy dodatkowe i poprawkowe   

                                 

10 – 12 czerwca 2024 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 

 język polski  i  języki obce nowożytne

 

3-17 czerwca 2024 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

 

20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

Część pisemna egzaminu maturalnego  w terminie poprawkowym.

21 sierpnia 2024 r. (środa).

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

20.

I połowa maja 2024 r.

Diagnoza:

-        klasy 1 z  matematyki, języka polskiego i języków obcych,

-        klasy 2 i  3 z przedmiotów z rozszerzonym programem nauczania

 

21.

16 maja 2024 r.

godz. 1700  - 1830 konsultacje z Rodzicami

 

22.

17 maja 2024 r.

 

Proponowane oceny niedostateczne dla uczniów klas 1-3 i poinformowanie rodziców uczniów (potwierdzenie drogą elektroniczną poprzez odczytanie wiadomości).

 

23.

do 10 czerwca 2024 r.

Proponowane pozostałe oceny dla 1-3 klas.

 

24.

17 czerwca 2024 r.

Termin wystawienia ocen rocznych.

 

25.

18 czerwca 2024 r.

(wtorek)

godz. 1600 – zebranie Rady Pedagogicznej  (klasyfikacja klas 1-3)

 

26.

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1-3.

 

27.

9 lipca 2024 r.

godz. 10.00

Odbiór świadectw dojrzałości.

28.

26-27 sierpnia 2024 r.

 

Egzaminy poprawkowe uczniów klas 1-3.

29.

28 sierpnia 2024 r.

 

godz. 1000 – zebranie Rady Pedagogicznej  (plenarna) 

 

30.

8 września 2024 r.

godz. 10.00

Wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej.

 

 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu ustala w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2-3 listopada 2023 r.

6 maja 2024 r.

(2 maja 2024 r.)

7, 8, 9, 13 maja 2024 r . (matury pisemne)

31 maja 2024 r.