Doradztwo zawodowe

Planowanie przyszłości

KIERUNKOWSKAZ - Rozmowy z absolwentami różnych kierunków o rekrutacji, studiowaniu oraz o możliwościach pracy po ich ukończeniu.

MAPA KARIER - Strona, na której można znaleźć opisy poszczególnych zawodów wraz ze ścieżkami, które do nich prowadzą i statystykami ich dotyczącymi.

BAROMETR ZAWODÓW - Jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

PAMIĘTAJ! Barometr zawodów to prognozy oparte na danych statystycznych, które nigdy nie będą w pełni oddawać sytuacji na rynku pracy. Ważne jest, żeby traktować to jako wskazówkę, a nie jako czynnik decydujący o wyborze przyszłego zawodu.

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron