Konferencja popularnonaukowa

Data publikacji:
431129559_800709132085052_301954795764486261_n.webp
Dziś w godz. 9.00-14.30 odbyła się Konferencja popularnonaukowa "Dobrostan psychiczny - kluczem do szczęścia" pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza Pana Krystiana Kinastowskiego, który podkreślił, że wydarzenie to jest "doskonałą okazją do edukacji społecznej na temat zdrowia psychicznego".
Prelegentami byli zaproszeni goście: psychologowie - p.Irena Nowacka (z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu, która była partnerem projektu), p.Robert Poklek, coach kognitywny p. Elżbieta Grabarek oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły i I LO w Kaliszu. Tematy, które poruszali prelegenci, dotyczyły składowych dobrostanu, sposobów radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalno-społecznych, roli samooceny w życiu człowieka. Na końcu odbyła się debata z udziałem psychologów i pedagogów, która była podsumowaniem dzisiejszych rozważań.
Odbiorcami wykładów byli uczniowie kaliskich liceów oraz studenci WP-A UAM w Kaliszu
Podczas konferencji można było skosztować zdrowych produktów, które wpływają na pracę mózgu.
Od wtorku do końca tygodnia w szkole trwają/ będą trwały dla naszych uczniów warsztaty, dzięki którym młodzi ludzie zyskają wiedzę i recepty na radzenie sobie z codzienną rzeczywistością.
Podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych instytucji, osób, naszych nauczycieli, a szczególnie do Pana Bartłomieja Balcerzaka, który wspólnie z panią dyrektor Joanną Dolną jest współtwórcą konferencji i przeprowadził ankietę nt. dobrostanu wśród młodzieży i przedstawił jej wyniki oraz wnioski podczas jednego z wystąpień.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w życiu swój klucz do szczęścia.