Uczniowie klas lingwistycznych

Data publikacji:
438222592_461064613099214_8641362798024348313_n (1).webp
Uczniowie klas lingwistycznych od tej pory będą uczestniczyć w kształceniu wiedzy i umiejętności z języków obcych na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdyż te klasy patronatem objął Instytut Anglistyki w Poznaniu. Pierwsze zadanie wykonali wczoraj, biorąc udział w konkursie językowym. Poziom był bardzo wysoki, a zadanie trudne, jednak serce rośnie, gdyż możemy stwierdzić, że mamy bardzo zdolnych uczniów.
Spotkanie z prorektorem Wydziału prof. Radosławem Dylewskim oraz dr. Michałem Remiszewskim odbyło się dzięki staraniom p. Małgorzaty Czelusty.
Oprócz promocji Wydziału zorganizowano też połączenie on line z naszym absolwentem Piotrem Jagodzińskim, który ukończył anglistykę pod bacznym okiem profesora, a potem pracował na Uczelni, a obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii i od 12 lat pracuje na University od Manchester jako językoznawca.